Inovacijos dėka selekcijos

Šiuolaikinė rapsų selekcija yra orientuota į įvairovę ir derlių.

Klasikinė rapsų selekcija papildoma šiuolaikiniais metodais

Rapsų selekcija vis dar daugiausia atliekama naudojant klasikinius metodus, o tobulėjant selekcijos technologijai, į šį procesą buvo įtraukti nauji metodai. Pvz., biotechnologiniai metodai su mikrosporomis ir dvigubais haploidais, kurie gerokai sutrumpino selekcijos procesą. Anksčiau tik laukuose vykęs darbas jau gali būti atliekamas šiltnamiuose ir laboratorijose. Šios pažangos dėka galima išauginti daugiau nei vieną augalų kartą per metus ir pagreitinti veislių, turinčių pageidaujamų savybių, kūrimą, pvz., didelis aliejaus kiekis, geresnis atsparumas stiebo vėžiui. Rinkos poreikiai kinta labai greitai, todėl mums reikalinga greitesnė veisimo technologija. Su šiuolaikinėmis technologijomis galima beveik nuspėti dviejų skirtingų aliejinių rapsų augalų sukryžminimo rezultatą. Tai sutrumpina ilgus, intensyvius ir brangius kryžminimo bandymus laukuose. Tačiau klasikinis veisimas ir selekcija vis dar vyksta laukuose ir yra esminis praktinio veislių  tinkamumo „realiam gyvenimui“ bandymas.