Estijos ūkininkas švenčia įspūdingų rapsų derlingumo rezultatų pradžią

Žieminiai rapsai, kurių pasėlių plotas Estijoje siekia 75 000 ha, ne tik užima pirmaujančias pozicijas tarp kitų grūdinių kultūrų intensyvioje sėjomainoje, bet taip pat yra ekonomiškai labai patraukli kultūra ir garantuoja ilgalaikę sėkmę Estijos ūkininkams. Tačiau norint užsitikrinti pelningą gamybą sudėtingomis klimato sąlygomis, reikia turėti gerų, patikimų veislių paketą.

Todėl RAPOOL Baltic, bendradarbiaudami su mūsų klientais, kuriuos vadiname „Kelrodžiais ūkininkais“ kasmet atlieka savo portfelio lauko bandymus. Tiriami ne tik tokie veiksniai, kaip vystymasis prieš žiemą, žiemojimas, atsparumas išgulimui ar jautrumas ligoms, bet ir derlingumo stabilumas, šiems veiksniams skiriamas didžiausias dėmesys. Estijos ūkininkai dar kartą pabrėžia, kad rapsai gali „švęsti“ savo gerų derlingumo rezultatų „gimtadienį“, nes ateityje derlius nemažės!

„RAPOOL Estonia“, bendradarbiaujanti su „Sadala Agro“ pastaraisiais metais atlieka daug svarbių ir informatyvių bandymų, todėl gali remtis sukaupta ilgamete patirtimi. „Sadala Agro“ yra rytinėje Estijos dalyje, apie 60 km į šiaurę nuo Tartu. Ūkio sėjomainoje rapsai sudaro 1 500 ha; ūkis pasiekė įspūdingą derlingumo rodiklį ‒ 4,0 t/ha, tuo tarpu prognozuojamas vidutinis derlingumas, remiantis 2022 m. rugpjūčio mėn. „MARS Bulletin“ paskutiniais duomenimis, yra 2,5 t/ha. Iš viso 2022 m. demonstraciniuose bandymuose tirtos 28 hibridinės RAPOOL ir kitų rinkoje svarbių konkurentų portfelių rapsų veislės.
Pasitelkus pažangią  techniką, demonstracinio bandymo pasėlių derlius buvo nuimtas praėjusį sekmadienį, rugsėjo 4 d., kai vegetacijos laikotarpis buvo ilgesnis nei 360 dienų. Derlingumo rezultatas ‒ nuo 2,6 t/ha iki 4,5 t/ha ‒ rodo, kokie dideli skirtumai tarp veislių, ir tai, kiek specifinės veislės reaguoja į  regiono augimo sąlygas (n = 28 hibridai).
Šiomis sudėtingomis sąlygomis, kai vyravo atšiauri žiema ir derlius buvo vėlyvas, pirmauja mūsų hibridinė veislė DOMINATOR (120 % sant. derlingumas), po jos ‒ PARCOURS (119% sant. derling.), AKILAH (114% sant. derling.) ir DESPERADO (112% sant. derling.). Dėl mums gerai žinomų stipriųjų RAPOOL veislių genetinių savybių, mūsų hibridai vidutiniškai pasiekė 0,5 t/ha didesnį derlių nei kitų rinkoje svarbių konkurentų išbandyti hibridai. Siekiant nustatyti, ar dirvožemis neturi įtakos tiriamų veislių derlingumui, bandymo plote dviejose skirtingose vietose, kaip standartinė veislė pasėta veislė MERCEDES ir abu kartus generavo stabilų derlių ‒ 4,3 t/ha ir 4,2 t/ha.
Vienas pagrindinių klausimų, kurio sulaukiame iš mūsų klientų yra apie sukauptą aliejaus kiekį sėklose, ypač turit omenyje, kad vegetacijos periodas truko ilgiau nei 1 metus. Atlikus kokybinę analizę „Scanola Baltic“ laboratorije Jögevamaa (Estija), visų tirtų veislių nustatytas aliejaus kiekis svyravo nuo 44,4 iki 48,9 %, tuo tarpu vidutinis – 46,8 %. Vidutinis RAPOOL veislių aliejingumas  buvo 47,0 % , kuris yra 0,6 % didesnis lyginant su konkurentų hibridinėmis veislėmis. Turint omenyje DOMINATOR ir PARCOURS derliaus priedą lyginant su standartine veisle, abi veisles pasižymėjo itin gerais kokybiniais parametrais- DOMINATOR sėklų aliejingumas - 47,6%, o  PARCOURS - 47,7 %.

Be tradicinių hibridų, taip pat buvo išbandyti „Clearfield“ hibridai. Šiuolaikinių „Clearfield“ hibridų grupė pasiekė 3,91 t/ha ‒ šis rezultatas net didesnis nei tradicinių hibridų. Kadangi RAPOOL nuolat žengia į priekį selekcijos srityje, „Clearfield“ selekcinė atmaina MATRIX CL pasiekė 4,26 t/ha ‒ tai panašus derlingumas, kaip ir pirmaujančių tradicinių hibridų, ir 0,4 t/ha daugiau nei standartinių „Clearfield“ hibridų iš mūsų portfelio.
2022 m. demonstracinis bandymas su „Sadala Agro“ dar kartą pabrėžia tokių bandymų prasmingumą praktikoje, lauko sąlygomis. Neskaitant atskirų veislių rezultatų, RAPOOL rapsų derlingumo stabilumo rezultatai įspūdingi net ir esant atšiaurioms sąlygoms. RAPOOL. We know rapeseed. 

Parengė: Allar Kade, „Rapool – Ring“ atstovybės Baltijos šalyse regiono vadovas Estijai ir Rene Brand, Tarptautinis produktų vadovas