„Deutsche Saatveredelung AG“ – 100 metų sėkmės istorija

„Visi grįžkime į žemę,“ ‒ pareiškė Dr. Eike Hupe („DSV AG“ Vykdomosios valdybos narys), sveikindamas verslo partnerius, darbuotojus ir svečius, balandžio pabaigoje susirinkusius į Salzkotten‒Thüle selekcijos centre vykusį Vokietijos augalų selekcininkų federalinės asociacijos vakarą, skirtą „DSV“ 100-mečiui pažymėti.

„Tai yra mūsų jubiliejinių metų šūkis, nes dirvožemis yra vienas iš svarbiausių žmonijos išteklių maistui užtikrinti. Jau 100 metų „DSV“ savo žemišku požiūriu ir įžvalgumu, sveikomis ir aukšto derlingumo veislėmis bei išmaniosiomis žalinimo sistemomis prisideda prie dirvožemio sveikatingumo, taigi ir prie žemės ūkio tvarumo sėkmės užtikrinimo.“

Visame pasaulyje 8 dukterines įmones ir 750 darbuotojų turinčios „DSV“ bendrovės veikla apima tyrimus, selekciją, gamybą ir pardavimus iš vieno šaltinio. „DSV“ sėklų pardavimai siekia per 72 000 tonų, o apyvarta ‒ apie 250 milijonų eurų. Daugiausia gaminama varpinių, pašarams skirtų augalų, ankštinių, rapsų, kukurūzų, grūdų ir tarpinių augalų.
Apleistos pievos ir sėklų trūkumas buvo priežastys, dėl kurių Landsberg an der Warthe (šiandien ‒ Gožuvas, lenk. Gorzów Wielkopolski, Lenkija) ūkininkai įsteigė „Deutsche Saatveredelung“. Iš pradžių buvo siekiama užtikrinti pašarinių augalų sėklų gamybą. Praėjus maždaug dešimčiai metų nuo įsteigimo, prasidėjo „DSV“ selekcijos veiklos istorija: „DSV“ ėmėsi pašarinių augalų selekcijos. Tačiau Antrasis pasaulinis karas bendrovei sukėlė didelių iššūkių. 1945 m. karo pabaigoje Rusijos kariuomenė įžengė į Landsberg miestą. Tuomet „DSV“ generalinis direktorius išgelbėjo svarbią selekcinę medžiagą, iš Landsberg miesto išveždamas ją į Lipštatą Šiaurės Reine-Vestfalijoje. Ten jam pavyko atkurti „DSV“. Tai padėjo pagrindą tolesniam augimui. Taigi, 1951 m. „DSV“ tapo didžiausia Vakarų Vokietijos pašarinių augalų selekcijos įmone, kuriai priklausė apie 5000 hektarų gamybos plotas. 1966 m. „DSV“ pradėjo rapsų selekciją. „DSV“ buvo viena iš 4 selekcijos bendrovių, 1974 m. įkūrusių „Rapool-Ring GmbH“ pardavimų asociaciją ‒ šiandien tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu „Rapool“ siejamas su kokybiškais rapsais. Po Vokietijos susijungimo 1991 m., „DSV“ ėmėsi javų selekcijos, perimdamas istorinę sėklų selekcijos stotį Leutevice prie Drezdeno.

Tarptautinė svarba
2023 m. „DSV“ grupė yra tapusi tarptautiniu mastu sėkmingai veikiančia augalų selekcijos ir sėklų įmone, turinčia dukterines įmones Lenkijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ukrainoje, Nyderlanduose, Danijoje, Kanadoje ir Argentinoje. Be to, „DSV“ tarptautiniu mastu žinoma dėl sėkmingos žolinių ir ankštinių selekcijos, taip pat dėl novatoriškų kokybiškų rapsų ir javų selekcijos.

Specializuota selekcija
Be būstinės Lipštate, įmonė turi įvairių sėklų selekcijos stočių, bandymų stočių ir gamybos vietų. Visoje Europoje iš viso per 1200 hektarų užimančiose 9 sėklų selekcijos stotyse atliekama t.t. zonai pritaikytų, sveikų ir rentabilių veislių selekcija; šios veislės skirtos patenkinti tarptautinių rinkų poreikius, pritaikant jas prie pačių įvairiausių klimato sąlygų. 12% pardavimų pajamų investuojama į mokslinius tyrimus ir plėtrą. „DSV“ naudoja moderniausias patalpas, įrangą ir laboratorinius metodus, kuriais vykdo klasikinę selekciją laukuose, šiltnamiuose ir laboratorijoje. „DSV“ sėkmės raktas ‒ nuolatinė plėtra, įskaitant ir įvairius mokslinius tyrimus. „DSV“ dirba su įvairiais partneriais iš mokslo ir pramonės sričių, interesų grupių atstovais ir aptarnaujančiomis institucijomis.

Sėklų gamyba aukščiausiu lygiu
Sėklų auginimas yra viena iš pagrindinių „DSV“ kompetencijų. Daugiau kaip 1600 ūkininkų daugina „DSV“ sėklas maždaug 50 000 hektarų plote Vokietijoje, Danijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose ir Kanadoje. Siekiant užtikrinti aukštos kokybės sėklų gamybą, daugintojus prižiūri „DSV“ specialistai. Sėklų bandymams taip pat naudojamos vidinės laboratorijos, taip pat modernios perdirbimo ir pakavimo patalpos, esančios įvairiose „DSV“ vietose, kuriose perdirbami javai po derliaus nuėmimo.

Dirvožemio gerinimas pasitelkiant kompetenciją
Be to, „DSV“ yra naujų, išmanių auginimo sistemų kūrimo novatorius. Gerai apgalvotos auginimo sistemos prisideda prie biologinės įvairovės didinimo, skatina dirvožemio sveikatą ir dirvožemio derlingumą. Platus „DSV“ veislių asortimentas leidžia pasiūlyti konkretiems pasėliams pritaikytus sprendimus.
„Pasėlių apsaugos ir trąšų naudojimo apribojimai, stipriai išaugusios energijos ir gamybos kainos bei klimato kaitos iššūkiai daro didelę įtaką žemės ūkiui. Dėl to dabar dar svarbiau investuoti į augalų selekcijos mokslinius tyrimus ir plėtrą, kad galėtume toliau užsiimti stabilių ir sveikų veislių selekcija ir pardavimais. Puoselėdamas šią viziją ir būdamas „arti dirvožemio“, „DSV“ ir toliau kiek įmanoma labiau palaikys savo klientus,“ ‒ jubiliejaus proga sakė Clive Krückemeyer („DSV AG“ generalinis direktorius).

Minint 100-mečio jubiliejų, „DSV“ įmonėms priklausančioje teritorijoje ir stotyse visame pasaulyje bus pasodinta 100 medžių. Jie tarnauja kaip augimo, žemiškumo, atsparumo ir tvarumo simbolis.

Jei norite daugiau sužinoti apie „DSV" istoriją, bendrovės kelionė laiku yra apžvelgta tinklalapyje www.dsv-seeds.com .