Rapsų ir kanolos rinkos naujinys

Naujinį parengė „ISTA Mielke GmbH“ – aliejinių augalų, aliejaus ir riebalų bei aliejinių rupinių analizių ir prognozių agentūra, įsikūrusi Hamburge, Vokietijoje. Svetainėje www.oilworld.de pateikiama daugiau informacijos apie įmonės profilį ir atskiras paslaugas.

Sausio mėn. rapsų kainos Europoje toliau mažėjo. Remiantis naujausiais OIL WORLD vertinimais, dėl šio sezono gausaus 19,1 mln. t rapsų derliaus ES (1,8 mln. t daugiau) ir rekordinio importo 2022 m. liepos–gruodžio mėn. atsargos gruodžio mėn. pabaigoje padidėjo iki daugiamečio 11 mln. t (2,3 mln. t daugiau) maksimumo.   
2022 m. liepos–gruodžio mėn. sulaukus rekordinio ukrainietiškų rapsų kiekio, šiuo metu smarkiai didėja Australijos kanolos importas. Po to, kai lapkričio mėn. iš Australijos į 27 ES valstybes nares buvo eksportuota 0,7 mln. t, 2022/23 m. gruodžio/sausio mėn. bus išsiųsta ne mažiau kaip 1,0 mln. t. Dabar prognozuojama, kad 2022/23 m. liepos/birželio mėn. rapsų ir kanolos importas į ES sieks 6,5 mln. t (0,6 mln. t daugiau per metus). Apskaičiuota, kad 2022 m. liepos/gruodžio mėn. įvežimas padidėjo 1,1 mln. t ir pasiekė naują rekordą – 3,6–3,7 mln. t, daugiausia įvežimų iš Ukrainos dėka.

 
Ateities sandorių Matif kaina (gegužės mėn. pozicija) sausio 23 d. nukrito iki 525,75 EUR, t. y. 12 % mažiau nei sausio 3 d. pabaigoje. JAV dolerio ekvivalento nuosmukį sušvelnino pastaruoju metu atsigavęs euro kursas JAV dolerio atžvilgiu. Šiaurės Vakarų Europos regiono šalyse rapsų kainos sausio mėn. vidutiniškai sumažėjo tik iki 557 EUR, t. y. 26 % per metus ir žemiausio mėnesinio lygio nuo 2021 m. liepos mėn. Tikėtina, kad dėl gausios pasiūlos ne tik ES, bet ir Australijoje (dėl rekordinio šio sezono kanolos derliaus) spaudimas ES rapsų kainoms artimiausiu ir vidutinės trukmės laikotarpiu išliks. 
Be nepalankių pasaulinių rapsų ir kanolos pasiūlos perspektyvų, ES rinkos nuotaikoms įtakos turėjo ir politiniai pareiškimai dėl būsimo rapsų aliejaus naudojimo ES. 
Europos rapsų aliejus šiuo metu yra net lygiavertis Pietų Amerikos sojų aliejui. Nors tai greičiausiai pagyvins pasaulinę rapsų aliejaus importo paklausą, tai taip pat reiškia, kad 2023 m. sausio/kovo mėn. ir, tikėtina, balandžio/birželio mėn. gerokai sumažės Argentinos biodyzelino (SME) importas į ES. Šiais metais įvairiose ES valstybėse narėse palaipsniui atsisakius palmių aliejaus pagrindu gaminamų biodegalų, ES biodyzelino gamintojų rapsų aliejaus paklausa turėtų labai išaugti.  
Vokietijos aplinkos ministrė Steffi Lemke pasiūlė iki 2030 m. palaipsniui atsisakyti augalinės kilmės biodegalų ir vietoj jų naudoti daugiau biodegalų, pagamintų iš panaudoto kepimo aliejaus, atliekų ir šiukšlių.  
Toks drastiškas Vokietijos teisės aktų dėl biodegalų pakeitimas turėtų didelį poveikį ūkininkų pajamoms, sumažintų kainas ir rapsų sėjimo bei gamybos apimtis. Dėl to taip pat sumažėtų vietinių aliejinių augalų sėklų perdirbimas, padidėtų vidaus rinkos proteinų deficitas ir išaugtų sojų pupelių ir sojų rupinių importas.
Tačiau Vokietija negalės įvykdyti savo išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslų, nes nebus pakankamai panaudoto kepimo aliejaus ir kitų atliekų, kuriomis būtų galima pakeisti augalinės kilmės biodegalus, o tai reiškia, kad biodegalų gamyba ir vartojimas mažės. 

2023.02.06

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)

Sausio mėn. rapsų kainos Europoje toliau mažėjo. Remiantis naujausiais OIL WORLD vertinimais, dėl šio sezono gausaus 19,1 mln. t rapsų derliaus ES (1,8 mln. t daugiau) ir rekordinio importo 2022 m. liepos–gruodžio mėn. atsargos gruodžio mėn. pabaigoje padidėjo iki daugiamečio 11 mln. t (2,3 mln. t daugiau) maksimumo.   
2022 m. liepos–gruodžio mėn. sulaukus rekordinio ukrainietiškų rapsų kiekio, šiuo metu smarkiai didėja Australijos kanolos importas. Po to, kai lapkričio mėn. iš Australijos į 27 ES valstybes nares buvo eksportuota 0,7 mln. t, 2022/23 m. gruodžio/sausio mėn. bus išsiųsta ne mažiau kaip 1,0 mln. t. Dabar prognozuojama, kad 2022/23 m. liepos/birželio mėn. rapsų ir kanolos importas į ES sieks 6,5 mln. t (0,6 mln. t daugiau per metus). Apskaičiuota, kad 2022 m. liepos/gruodžio mėn. įvežimas padidėjo 1,1 mln. t ir pasiekė naują rekordą – 3,6–3,7 mln. t, daugiausia įvežimų iš Ukrainos dėka.

 
Ateities sandorių Matif kaina (gegužės mėn. pozicija) sausio 23 d. nukrito iki 525,75 EUR, t. y. 12 % mažiau nei sausio 3 d. pabaigoje. JAV dolerio ekvivalento nuosmukį sušvelnino pastaruoju metu atsigavęs euro kursas JAV dolerio atžvilgiu. Šiaurės Vakarų Europos regiono šalyse rapsų kainos sausio mėn. vidutiniškai sumažėjo tik iki 557 EUR, t. y. 26 % per metus ir žemiausio mėnesinio lygio nuo 2021 m. liepos mėn. Tikėtina, kad dėl gausios pasiūlos ne tik ES, bet ir Australijoje (dėl rekordinio šio sezono kanolos derliaus) spaudimas ES rapsų kainoms artimiausiu ir vidutinės trukmės laikotarpiu išliks. 
Be nepalankių pasaulinių rapsų ir kanolos pasiūlos perspektyvų, ES rinkos nuotaikoms įtakos turėjo ir politiniai pareiškimai dėl būsimo rapsų aliejaus naudojimo ES. 
Europos rapsų aliejus šiuo metu yra net lygiavertis Pietų Amerikos sojų aliejui. Nors tai greičiausiai pagyvins pasaulinę rapsų aliejaus importo paklausą, tai taip pat reiškia, kad 2023 m. sausio/kovo mėn. ir, tikėtina, balandžio/birželio mėn. gerokai sumažės Argentinos biodyzelino (SME) importas į ES. Šiais metais įvairiose ES valstybėse narėse palaipsniui atsisakius palmių aliejaus pagrindu gaminamų biodegalų, ES biodyzelino gamintojų rapsų aliejaus paklausa turėtų labai išaugti.  
Vokietijos aplinkos ministrė Steffi Lemke pasiūlė iki 2030 m. palaipsniui atsisakyti augalinės kilmės biodegalų ir vietoj jų naudoti daugiau biodegalų, pagamintų iš panaudoto kepimo aliejaus, atliekų ir šiukšlių.  
Toks drastiškas Vokietijos teisės aktų dėl biodegalų pakeitimas turėtų didelį poveikį ūkininkų pajamoms, sumažintų kainas ir rapsų sėjimo bei gamybos apimtis. Dėl to taip pat sumažėtų vietinių aliejinių augalų sėklų perdirbimas, padidėtų vidaus rinkos proteinų deficitas ir išaugtų sojų pupelių ir sojų rupinių importas.
Tačiau Vokietija negalės įvykdyti savo išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslų, nes nebus pakankamai panaudoto kepimo aliejaus ir kitų atliekų, kuriomis būtų galima pakeisti augalinės kilmės biodegalus, o tai reiškia, kad biodegalų gamyba ir vartojimas mažės. 

2023.02.06

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)