Mažėja Australijos žieminių pasėlių produkcija

Prognozuojama, kad po trejų iš eilės rekordinių gamybos metų, 2023–24 m. bendras Australijos žieminių augalų derlius sumažės 34 proc. iki 44,9 mln. tonų. Tai maždaug 3 % mažiau nei 10 metų vidurkis iki 2022–23 m. (46,4 mln. tonų). Prognozuojama, kad derliai bus mažesni nei vidutiniai, nes spėjama, kad žiemą ir pavasarį kritulių kiekis bus mažesnis nei vidutinis. Prognozuojama, kad kanolos produkcija sumažės 41 proc. iki 4,9 mln. tonų, t. y. maždaug 15 proc. daugiau nei 10 metų vidurkis. Didelė 2023–24 m. žiemos derliaus sezono rizika – galimas El Nino reiškinys, dėl kurio rytinėje Australijos dalyje kritulių kiekis gali būti mažesnis už vidutinį.