Daugiau nei 60% Šveicarijos rinkėjų pristatė keletą iniciatyvų, kuriomis siekiama uždrausti šalyje naudoti sintetinius pesticidus

„Kovos su pesticidais“ iniciatyva buvo pasiūlyta visiškai uždrausti sintetinius produktus naudoti žemės ūkio, privatiems ir komerciniams tikslams – toks draudimas turėtų būti įgyvendintas per dešimt metų. Ja taip pat norėta sustabdyti importines prekes, pagamintas naudojant tokius produktus. „Geriamojo vandens“ iniciatyva norėta apriboti vyriausybės subsidijų mokėjimą (maždaug 3 mlrd. CHF per metus) ūkininkams, kurie dirba naudodami pesticidus ir profilaktinius antibiotikus. Taip pat norėta sumažinti gyvūnų pašarų importą. Po kelis mėnesius trukusios aktyvios kampanijos sekmadienį pasiūlymams buvo pasakytas aiškus „ne“. Tokius pasiūlymus priėmus, Šveicarija būtų tapusi ekologinės žemdirbystės pradininke ir pirmąja Europos šalimi, uždraudusia herbicidus ir fungicidus žemės ūkyje.