Grūdų rinkos siekia, kad Australija sumažintų deficitą Europoje

Tikimasi, kad ateinančio 20/21 m. sezono Europos rapsų importo paklausa dar kartą viršys rekordinį praėjusio sezono lygį. Taigi importo iš Australijos paklausa galėtų būti padvigubinta, nes ne tik pačios ES produkcijos dėl sausros vėl trūksta, bet ir kitų šalių, iš kurių ES paprastai importuoja daug rapsų sėklų, derlius bus nedidelis (Ukraina). Be to, Kanados rapsai ES yra mažiau paklausūs dėl GMO. Nepaisant laikinai sumažėjusios biodyzelino paklausos, šis Europos apsirūpinimo rapsais trūkumas padėjo išlaikyti kanolos kainas.