Rapsai vis dar yra pagrindinė pelninga aliejinė kultūra

Žieminiai rapsai -viena iš pagrindinių Vengrijos kultūrų. Jie auginami daugiau kaip 300 000 ha. Remdamiesi metiniais pagrindinių žemės ūkio kultūrų pelningumo rodikliais Vengrijoje (be subsidijų), kuriuos pateikia Žemės ūkio ekonomikos tyrimų institutas (AKI),  galime pripažinti, kad rapsai yra ir viena pelningiausių ūkiuose auginamų kultūrų. Paskutinės analizės duomenimis (2014 – 2018 m.) pajamos iš rapsų buvo 222 EUR/ha ir rapsai užėmė antrąją vietą po kukurūzų (saulėgrąžomis -162 EUR/ha, soja 57 EUR/ha). Vengrijos ūkininkams rapsai buvo, yra ir bus vertinga komercinė kultūra.