Patvirtinta didesnė klimato apsauga transporto sektoriuje – UFOP palankiai vertina sprendimą toliau plėtoti ŠESD kvotas

Vokietijos Bundestagas nusprendė padidinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimo degaluose įpareigojimą. Įstatymas numato pastovų didinimą nuo dabar galiojančių 6% iki 7% 2022 m. ir iki 25% 2030 m. UFOP ne kartą ragino priimti ambicingesnį ŠESD kvotų reguliavimą. Tikslas buvo suteikti galimybę vietos žemės ūkiui ir biokuro pramonei patikimiau planuoti kuro rūšis vidutinės trukmės laikotarpiu, tuo pat metu sudarant sąlygas į rinką patekti naujoms alternatyvoms, tokioms kaip atliekų biokuras, sintetinis kuras ir vandenilis, taikant atvirų technologijų principą. Laiko klimato apsaugos srityje vis mažėja, dėl to kvotos padidinimas bus orientuotas į transporto priemonių kuro bakus, kad tokiu būdu būtų prisidedama prie dekarbonizacijos. Todėl teisėkūros rezoliucija tuo pat metu duoda signalą didesnių biodyzelino priedų ir bioetanolio sunkiosiose transporto priemonėse bei automobiliuose patvirtinimui.