Lyginamoji analizė – pagrindinė priemonė efektyvumui didinti

Britų ūkininkų organizacija AHDB, siekdama palyginti savo ūkių ir organizacijai nepriklausančių ūkių gamybinius duomenis, sukūrė įrankį pavadinimu „Farmbench“. Neseniai atlikta aliejinių rapsų gamybos analizė JK parodė, kad 25 % geriausių augintojų pasėlių (apsaugos, trąšų ir papildomos priemonės) išlaidos buvo mažiausios. Šie ūkininkai naudojo 17% mažiau neorganinių trąšų nei ūkininkai, kurių išlaidos yra didžiausios, ir jie sutaupė 18% išlaidų augalų apsaugai. Tačiau pagrindinė varomoji jėga, siekiant geriausio pelno, yra darbo sąnaudos, nes geriausiuose ūkiuose vienam pilno užimtumo darbuotojui tenka 286 ha, o prasčiausiuose ūkiuose vienas pilno užimtumo darbuotojas dirba 190 ha.