Prancūzijos rapsų degalų bandymai Europorte Euro400 lokomotyvams

„EUROPORTE“ ir „Saipol“ pasirašė susitarimą išbandyti „Oleo100“, vien tik iš Prancūzijos rapsų pagamintą B100 tipo kurą, naudoti lokomotyvuose komerciniams pervežimams. Trijų mėnesių bandymas prasidės liepos 6 d., o „Stadler Euro4000“ lokomotyvai trauks krovininius sąstatus. Tyrimo tikslas – dalį ne kelių eismo dyzelino (GNR), kurį „Europorte“ lokomotyvai naudoja neelektrifikuotais maršrutais, pakeisti „Oleo100“. Šis atsinaujinantis kuras turėtų 60% sumažinti ŠESD išmetimą iš geležinkelių. „Europorte“ teigia, kad eksperimentinė kelionė, kurios prognozuojamas maršrutas yra 1500 km per savaitę, pademonstruos, jog šilumvežis kas savaitę emisijas gali sumažinti 35 tonomis CO2.