Prancūzija

Prancūzija

Prancūzijos rapsų degalų bandymai Europorte Euro400 lokomotyvams

„EUROPORTE“ ir „Saipol“ pasirašė susitarimą išbandyti „Oleo100“, vien tik iš Prancūzijos rapsų pagamintą B100 tipo kurą, naudoti lokomotyvuose komerciniams pervežimams. Trijų mėnesių bandymas prasidės liepos 6 d., o „Stadler Euro4000“ lokomotyvai trauks krovininius sąstatus. Tyrimo tikslas – dalį ne kelių eismo dyzelino (GNR), kurį „Europorte“ lokomotyvai naudoja neelektrifikuotais maršrutais, pakeisti „Oleo100“. Šis atsinaujinantis kuras turėtų 60% sumažinti ŠESD išmetimą iš geležinkelių. „Europorte“ teigia, kad eksperimentinė kelionė, kurios prognozuojamas maršrutas yra 1500 km per savaitę, pademonstruos, jog šilumvežis kas savaitę emisijas gali sumažinti 35 tonomis CO2.

Šaltinis: https://www.railjournal.com/locomotives/french-rapeseed-fuel-trials-for-europorte-euro400-locomotives/, 29.06.2021
Australija

Australija

Auga Australijos rapsų importas į Vokietiją

Australijos rapsų importas į Vokietijos rinką pastaruoju metu padidėjo, o tiekimas iš Kanados nuo sausio mėn. sulėtėjo. Nors 2020 m. Vokietijos rapsų derlius buvo didesnis nei praėjusiais metais, vis dėlto jis buvo mažesnis už vidutinį. Tai reiškia, kad 2020/21 prekybos metais vėl reikėjo importuoti didžiulius rapsų kiekius. Pirmoje sezono pusėje svarbūs rapsų tiekėjai buvo Kanada, Ukraina ir Baltijos šalys.
Pirmąjį šių metų ketvirtį didelėmis apimtimis prisidėjo Kanada ir Ukraina. Ukraina į Vokietiją pristatė daugiau rapsų sėklų – 169 000 tonų – nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, tuo tarpu Kanados siuntos sumažėjo beveik ketvirtadaliu – iki 87 000 tonų.
Šį sezoną Vokietija sausio – kovo mėnesiais gavo apie 335 000 tonų Australijos rapsų. Tai reiškia daugiau nei 150% augimą per praėjusius metus.

Šaltinis: https://biofuels-news.com/news/australian-rapeseed-imports-to-germany-soar/, 29.06.2021
Danija

Danija

Tyrėjai nori rapsų baltymus iš pašarų paversti maistu

Naujo eksperimentinio projekto „SEEDFOOD“ metu bus bandoma sukurti naują žinių bazę, kaip baltymus galima būtų panaudoti maistui ateityje. Projektas buvo pradėtas gavus 56 mln. DKK (~ 7,5 mln. EUR) dotaciją iš „Novo Nordisk Foundation Challenge“ programos. Jam vadovauja Kopenhagos universiteto Maisto mokslų departamentas. Šiandien rapsai daugiausia naudojami rapsų aliejui išgauti, o likusi frakcija yra baltymai, kurie paprastai naudojami gyvūnų pašarams. Pagrindinis dėmesys skiriamas tam, kad aliejus būtų kuo aukštesnės kiekybės bei kokybės, ir tai dažnai užtikrinama procesais, kurių metu naudojamos aukštos, baltymus pažeidžiančios, temperatūros. Tikslas yra sukurti švelnius metodus, kad baltymai nebūtų pažeidžiami. Projektas bus vykdomas šešerius metus nuo 2022 m. sausio 1 d..

Šaltinis: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-06/uoc--rwt_1060721.php, 29.06.2021
Vokietija

Vokietija

Patvirtinta didesnė klimato apsauga transporto sektoriuje – UFOP palankiai vertina sprendimą toliau plėtoti ŠESD kvotas

Vokietijos Bundestagas nusprendė padidinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimo degaluose įpareigojimą. Įstatymas numato pastovų didinimą nuo dabar galiojančių 6% iki 7% 2022 m. ir iki 25% 2030 m. UFOP ne kartą ragino priimti ambicingesnį ŠESD kvotų reguliavimą. Tikslas buvo suteikti galimybę vietos žemės ūkiui ir biokuro pramonei patikimiau planuoti kuro rūšis vidutinės trukmės laikotarpiu, tuo pat metu sudarant sąlygas į rinką patekti naujoms alternatyvoms, tokioms kaip atliekų biokuras, sintetinis kuras ir vandenilis, taikant atvirų technologijų principą. Laiko klimato apsaugos srityje vis mažėja, dėl to kvotos padidinimas bus orientuotas į transporto priemonių kuro bakus, kad tokiu būdu būtų prisidedama prie dekarbonizacijos. Todėl teisėkūros rezoliucija tuo pat metu duoda signalą didesnių biodyzelino priedų ir bioetanolio sunkiosiose transporto priemonėse bei automobiliuose patvirtinimui.

Šaltinis: https://www.ufop.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/bundestag-macht-weg-frei-fuer-mehr-klimaschutz-im-verkehr/, 29.06.2021
Prancūzija

Prancūzija

Prognozuojama, kad rapsų derlius bus mažiausias per 20 metų

Tikėtina, kad Prancūzijoje rapsų derlius pirmą kartą per 20 metų sieks vos 3 mln. t. Tai būtų dar 9% mažiau, lyginant su 2020/21 m. ir net 32% mažiau, lyginant su penkerių metų vidurkiu. Pasaulinėje rapsų rinkoje padėtis yra įtempta – praėjęs sezonas užbaigtas deficitu. Galiausiai prie to  dar prisidėjo ir du labai prasti ES derliai. Kitos priežastys įtakojusios derlių mažėjimą tai: ženkliai sumažėję plotai ir uždrausta svarbi pesticidų grupė, taip pat nepalankūs augimui orai (pvz., labai sausa 2020 m. vasaros pabaiga).

Šaltinis: https://www.godmode-trader.de/artikel/raps-frankreichs-ernte-auf-20-jahrestief-erwartet,9505388, 29.06.2021
Kanada

Kanada

Sausros stebėjimas Šiaurės Amerikos prerijose Albertos (AB), Saskačevano (SK), Manitobos (MB) regionuose

Gausūs krituliai gegužės mėnesį palengvino sausras kai kuriose prerijų vietose, o kitose vietovėse buvo gana sausa. Šie krituliai tik trumpam pagerino dirvožemio drėgmės sąlygas. Ilgalaikis poveikis, įskaitant prastą apsirūpinimą vandeniu dar nuo 2020 m. augimo sezono, toliau stiprino sausrą visuose Saskačevano žemės ūkio regionuose. Kai kurie regionai užfiksavo antrą sausiausią gegužę per daugiau nei 100 metų. Išskirtinai mažas kritulių kiekis, lyginant su istoriniais žemės ūkio metų duomenimis, sukėlė didelę sausrą netoli JAV ir Manitobos sienos. 85% Albertos žemės ūkio kraštovaizdžio buvo klasifikuojami kaip sausi/sausringi, 96% Saskačevano žemės ūkio kraštovaizdžio buvo klasifikuojami kaip sausi/sausringi ir beveik 100% Manitobos žemės ūkio kraštovaizdžio buvo klasifikuojami kaip neįprastai sausi/vidutiniškai – ypatingai sausringi.

Šaltinis: https://www.agr.gc.ca/atlas/maps_cartes/canadianDroughtMonitor/monthlyAssessments/en/2021/cdm_2105_mn_en.pdf, 29.06.2021
Šveicarija

Šveicarija

Daugiau nei 60% Šveicarijos rinkėjų pristatė keletą iniciatyvų, kuriomis siekiama uždrausti šalyje naudoti sintetinius pesticidus

„Kovos su pesticidais“ iniciatyva buvo pasiūlyta visiškai uždrausti sintetinius produktus naudoti žemės ūkio, privatiems ir komerciniams tikslams – toks draudimas turėtų būti įgyvendintas per dešimt metų. Ja taip pat norėta sustabdyti importines prekes, pagamintas naudojant tokius produktus. „Geriamojo vandens“ iniciatyva norėta apriboti vyriausybės subsidijų mokėjimą (maždaug 3 mlrd. CHF per metus) ūkininkams, kurie dirba naudodami pesticidus ir profilaktinius antibiotikus. Taip pat norėta sumažinti gyvūnų pašarų importą. Po kelis mėnesius trukusios aktyvios kampanijos sekmadienį pasiūlymams buvo pasakytas aiškus „ne“. Tokius pasiūlymus priėmus, Šveicarija būtų tapusi ekologinės žemdirbystės pradininke ir pirmąja Europos šalimi, uždraudusia herbicidus ir fungicidus žemės ūkyje.

Šaltinis: https://www.swissinfo.ch/eng/politics/pesticide-free-farming--can-the-vision-seduce-swiss-voters-/46691640, 29.06.2021