log

Rapsų rinkos naujienos

Naujausias žinias parengė „ISTA Mielke GmbH“ – aliejinių augalų, aliejaus ir riebalų, rupinių analizės ir prognozių agentūra, įsikūrusi Hamburge, Vokietijoje. Svetainėje www.oilworld.de pateikiama daugiau informacijos apie įmonę ir jos teikiamas paslaugas.

2021 m. birželio  11 d.

Prognozuojama, kad kylančios pasaulio rinkos kainos paskatins žymų rapsų ir kanolos gamybos augimą 2021–22 m. Lyderiaujant Australijai (+0,5 mln. ha), Kanadai (+0,4 mln. ha) ir Rusijai (+0,2 mln. ha), tikimasi, kad bendras aliejinių kultūrų plotas padidės 1,3 mln. ha, ir sudarys sąlygas pasaulinei gamybai atsigauti maždaug 1,7 mln. t.  
Tačiau jau ir dabar yra aišku, kad numatomo gamybos padidėjimo nepakaks paprastai mažoms pradinėms atsargoms kompensuoti, todėl rapsų ir kanolos tiekimas pasaulyje bus gana ribotas, o kainos 2021/22 m. kils.  
Tikimasi, kad dėl nepakankamų vidaus atsargų ES priklausomybė nuo rapsų ir kanolos importo 2021–22 m. bus palyginti didelė, todėl tam reikės pakankamai didelių kainų priemokų, kad 1) galima būtų pritraukti importą ir 2) būtų išvengta šių kultūrų derliaus iš Rytų Europos šalių į šalis už Sąjungos ribų. 

 

Teigiama, kad iš dalies puikios oro sąlygos pagrindiniuose auginimo regionuose pagerino šių metų Europos rapsų gamybos perspektyvas. Mes padidinome savo 0,2 mln. t derliaus prognozę iki 16,7 mln. t, o tai reiškia 0,3 mln. t padidėjimą per metus. Labiausiai prognozės padidintos Rumunijoje, Bulgarijoje, Danijoje ir Vokietijoje, pagal jas bus kompensuotas ir viršytas dar labiau sumažintas prognozuojamas Prancūzijos 3,0 mln. t derlius (mažiausias per 20 metų). 
Tačiau didžiąją dalį numatomo gamybos padidėjimo atsvers neįprastai mažos, tik maždaug 0,8 mln. t atsargos, kurių tikimasi naujo sezono pradžioje. Taip pat tikimasi, kad ateinančiais mėnesiais ir 2021–22 m. rapsų aliejaus paklausa Europoje atsigaus, atsižvelgiant į didėjantį dyzelino sunaudojimą ir atitinkamus biodyzelino priedų poreikius. 
Tikėtina, kad tai padės išlaikyti 27 ES valstybių narių rapsų perdirbimą 22,4 mln. t arba net ir šiek tiek aukštesniame lygyje 2020/21 m. liepos/birželio mėn., o tai reiškia, kad kitą sezoną rapsų ir kanolos importas bus mažiausiai 6,6–6,7 mln. t ir antrus metus iš eilės priklausomybė nuo importo išliks iki 30%. 
Toks kritiškai aukštas importo lygis negali būti ilgalaikis sprendimas, nes Europos vartotojams tai reikštų tiekimo sąlygotą kainų šuolį pasaulio rinkoje. Galimas su oro sąlygomis susijęs gamybos trūkumas Australijoje ir reikšmingas Kanados kanolos perdirbimo pajėgumų išplėtimas artimiausiais metais greičiausiai trikdys Europos perdirbėjams parduodamus rapsų ir kanolos kiekius. 
Australijoje labai išplėtus auginimo plotus, bus sukurtos sąlygos kitam gausiam 2021/22 m. rapsų derliui. Turimais duomenimis kylančios pasaulio rinkos kainos, 2020 m. gautas puikus derlius ir palankios oro sąlygos paskatino Australijos ūkininkus šiais metais padidinti auginimo plotus 0,6 mln. ha arba 25 proc. iki 3.0 mln. ha.  
Nors dabartiniai orų modeliai prognozuoja, kad ateinančiais mėnesiais daugumoje auginimo regionų (išskyrus kai kurias Vakarų Australijos dalis) krituliai viršys įprastą kiekį, mažai tikėtina, kad praėjusių metų išskirtinai didelis derlius gali pasikartoti, o Australijos rapsų produkcija šiais metais apsiribos maždaug 4,4 mln.t.

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)