Rapsų rinkos naujienos

Naujausias žinias parengė „ISTA Mielke GmbH“ – aliejinių augalų, aliejaus ir riebalų, rupinių analizės ir prognozių agentūra, įsikūrusi Hamburge, Vokietijoje. Svetainėje www.oilworld.de pateikiama daugiau informacijos apie įmonę ir jos teikiamas paslaugas.

2020 m. kovo 23 d.

Dėl drastiško mineralinės alyvos kainų kritimo iki žemiausio lygio per beveik 20 metų ES rapsų ir rapsų aliejaus kainos taip pat per pastarąsias dvi savaites ritosi žemyn. Tačiau mes tikimės, kad artimiausiu metu ar vidutinės trukmės laikotarpiu ES rapsų kainos atsigaus, pirmiausia atsižvelgiant į naujo derliaus prognozes, pagal tokį scenarijų:
Prognozuojama, kad ES rapsų atsargos toliau mažės 2020–21 m. po prastesnės, nei iš pradžių tikėtasi, žieminių rapsų sėjos ir neįprastai mažų atsargų, kaip to laukiama birželio pabaigoje. Todėl reikės nuolatinio didelio rapsų ir kanolos importo. Tačiau, pastaruoju metu dėl silpnų ES rapsų ateities sandorių žymiai sumažėjo kanolos kainos priemoka Vinipege ir atitinkamai GM kanolos perdirbimo pelnai Europoje.
Koronaviruso poveikis ES rapsų aliejaus paklausai biodyzelino gamyboje bus pagrindinis svyravimų faktorius. Krizės padariniai žemės ūkio sektoriui yra iš dalies prieštaringi. Jeigu augalinių aliejų rinką visiškai paveikė kainų kritimas energetikos sektoriuje, aliejinių augalų rupinių kainos kilo šios savaitės pabaigoje dėl numatomų pasiūlos kliūčių.
Bendras dyzelino vartojimas pastebimai mažėja ir mažės pagrindinėse Europos šalyse kovo ir balandžio mėn., ir greičiausiai tai vyksta ne dėl judėjimo apribojimų ir mažėjančios pramoninės gamybos. Sutrikusią paklausą iš biodyzelino gamintojų pusės daugiausia lėmė staigus rapsų aliejaus ir rapsų kainų kritimas atitinkamai 10% ir 7% per savaitę iki kovo 19 dienos. Pastaraisiais metais 28 ES valstybėse narėse apie 57% rapsų aliejaus sunaudota biodyzelino rinkoje.

 

Tikėtina, kad šių metų ES rapsų derliaus atsigavimas bus mažesnis nei anksčiau tikėtasi. Nors papildytos dirvožemio drėgmės atsargos skatina tolesnį vidutinio derliaus atsigavimą pagrindinėse šalyse augintojose (visų pirma Vokietijoje), atrodo, kad reali žieminių rapsų situacija pagal sėją yra prastesnė, negu buvo vertinama anksčiau, o prasčiausi rezultatai bus JK.
Manome, kad tikėtina, jog rapsų plotai ES net šiek tiek sumažėjo nuo praėjusių metų ir taip žemo lygio iki maždaug 5,4 mln. ha (sumažėjo 0,1 mln. ha). Matyt, tai apribos ES rapsų derliaus atsigavimą tik iki maždaug 0,3 mln. t šiais metais, jau darant prielaidą, kad vidutinis derlius padidės 4% iki 3,21 t/ha. Mes sumažinome savo pasėlių įvertinimą maždaug 0,4 mln. t, lyginant su mūsų sausio mėnesio prognoze iki 17,29 mln. t, sumažindami penkerių metų vidurkį iki 2018 m. 4,4 mln. t arba 20%. 
Mažesnio nei tikėtasi ES rapsų derliaus padariniai bus dar rimtesni dėl neįprastai mažų atsargų, kurios persikels į 2020–21 m. Tačiau vis dar yra daug neaiškumų, tokių kaip: 1) Biodyzelino paklausa: koks bus numatomas biodyzelino sunaudojimo sumažėjimo poveikis ES kovo – birželio mėnesiais rapsų aliejaus paklausai, įgyvendinus judėjimo apribojimus visoje Europoje, siekiant sulėtinti koronaviruso plitimą? 2) Rapsų aliejaus spaudimas: mažesnis nei anksčiau tikėtasi energetikos sektoriaus poreikis artimiausiomis savaitėmis gali papildomai sumažinti rapsų perdirbimą. Jau dabar prognozuojame, kad dėl neįprastai menkų rapsų atsargų per 2020 m. sausį / birželį aliejaus spaudimas sumažės 0,5 mln. t. Tačiau mažesnis aliejaus poreikis ir logistiniai suvaržymai, būtent, galimybė sunkvežimiams pervežti sėklas ir rupinius ir (arba) priverstinis veiklos sustabdymas, artimiausiomis savaitėmis gali papildomai apsunkinti ES rapsų aliejaus spaudimą.  3) Kanados kanolos importas: atsižvelgiant į tai, kad kanolos aliejus (išimtinai GM) ribotai naudojimas visur kitur, išskyrus biodyzelino pramonę, Kanados kanolos importas gali būti mažesnis, negu prognozuota pradiniais vertinimais. Be to, per savaitę iki kovo 19 d. importo marža smarkiai nukentėjo: ES rapsų ateities sandorių priemokos, lyginant su kanola Vinipege (gegužės pozicijos) nukrito tik iki 58 USD už toną (palyginti su 82 USD kovo 11 d.). Naujo derliaus prognozės apimtys taip pat smarkiai suprastėjo, kol kas ribojant pirkimus 2020–2021 m. liepos – birželio mėnesių siuntoms.

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)