Rapsų rinkos naujienos

Naujausias žinias parengė „ISTA Mielke GmbH“ – aliejinių augalų, aliejaus ir riebalų, rupinių analizės ir prognozių agentūra, įsikūrusi Hamburge, Vokietijoje. Svetainėje www.oilworld.de pateikiama daugiau informacijos apie įmonę ir jos teikiamas paslaugas.

2020 m. liepos 14 d.

 Dėl nepakankamų vidaus atsargų ir rekordinio rapsų bei kanolos importo poreikio ES rapsų kainoms 2020/21 m. reikės didelių nuolatinių priemokų. Tačiau tolesnio kainų padidėjimo mastą lems ES rapsų aliejaus paklausa artimiausiu ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Mažesnių apimčių gamyba Ukrainoje ir beveik išeikvotos Australijos praėjusio derliaus atsargos greičiausiai padidins pasaulinę priklausomybę nuo Kanados kanolos bent iki 2020 m. gruodžio mėn. Tačiau tikimasi, kad netarifinės prekybos kliūtys, t. y. vis dar neišspręstas Kanados ir Kinijos prekybos konfliktas, taip pat ES tvarumo kriterijai ir reikalavimai dėl genetiškai nemodifikuotų rapsų apribos numatomą rapsų bei kanolos prekybos srautų perskirstymą.   
Sąlygos pasėliams Kanadoje šiuo metu yra palankios, ir tai rodo, kad rapsų gamyba šiais metais išaugs iki apytiksliai 19,7 mln. tonų (0,8 mln. tonų daugiau). Tačiau dėl smarkiai mažesnio seno derliaus, kurio šiuo metu tikimasi liepos mėn. pabaigoje, Kanados kanolos atsargos 2020–21 m. išliks beveik nepakitusios. Ankstyvieji duomenys rodo, kad 2020 m. pabaigoje Australijos kanolos gamyba smarkiai atsigaus iki 3,2 mln. tonų arba net viršys šį kiekį (palyginti su 2,46 mln. t), tuo sudarant sąlygas didesniam eksportui 2021 m. sausio – birželio mėn. Be abejo, reikės labai atidžiai stebėti oro sąlygas artimiausiais mėnesiais.

 

ES ankstyvo derliaus rezultatai šiais metais rodo mažesnį nei anksčiau tikėtasi rapsų derlių pagrindinėse rapsus auginančiose šalyse. „Agreste“ vertinimu Prancūzijoje vidutinis rapsų derlius šiuo metu yra tik 3,03 t/ha, t. y. 4 % mažesnis už praėjusių metų jau ir taip mažesnį lygį ir yra mažiausias per daugiau nei 10 metų. Tai apribos Prancūzijos rapsų auginimą iki 3,37 mln. t 2020 m., lyginant su 3,5 mln. t praėjusiais metais, o 2014 m. buvo išauginta net 5,5 mln. t.
Kitas derliaus nuosmukis taip pat prognozuojamas JK, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Austrijoje. Tačiau dėl geresnio aprūpinimo drėgme šiemet vokiečių rapsų derlius padidės net 5 % – iki 3,5 t/ha. Manoma, kad vidutinis ES derlingumas šiemet sustos ties 3,08 t/ha riba, o gamyba sumažės iki 16,5 mln. t (0,5–0,6 mln. t per metus), atsižvelgiant į tai, kad žieminių rapsų pasėta mažiau.            Sudėtingą menkų ES rapsų atsargų situaciją dar apsunkins numatomas Ukrainos gamybos smukimas. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais rapsų importas iš Ukrainos į Vokietiją ir kitas ES valstybes nares bus neįprastai mažas. 
Prognozuojame, kad Australijos rapsų importas į ES 2020–21 m. liepą/birželį pasieks trejų metų aukščiausią 1,7 mln. t apimtį, beveik visas tas kiekis atvyks antroje sezono pusėje. Tokia prognozė nesiderina su planuojamu 0,4–0,5 mln. t Ukrainos importo nuosmukiu, todėl per ateinančius 12 mėnesių kanolos kiekiai iš Kanados turėtų būti rekordiniai – 1,8–1,9 mln. t. Tačiau yra keletas veiksnių, kurie gali apriboti ES importą iš Kanados, lyginant su mūsų dabartiniais vertinimais, įskaitant Kanados ir Kinijos prekybos susitarimą bei įstatymų pakeitimus Prancūzijoje.

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)