INSPIRATION    NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ HYBRID ČESKÉ PRAXE

  • Nejúspěšnější hybrid v praxi členů SPZO 2014 – 2016 („velké odrůdy“)
  • Nepřehlédnutelný robustní habitus rostlin s mohutným kořenem
  • Nejvyšší výnosová odezva při intenzivním způsobu pěstování
  • Prodloužená délka plodného patra

Zdroj: SPZO 2016, Pořadí TOP odrůd ve výnosu v praxi u členů SPZO v letech 2012–2016, 33. vyhodnocovací seminář, Hluk 23. – 24. 11. 2016, tab. 7, str. 19, Výnos hybridu INSPIRATION u pěstitelů svazu srovnán na republikový průměr a červencovou cenu daného roku.Ve žních 2013 hybrid poprvé zvítězil v rámci členských podniků SPZO v kategorii středních odrůd s osevní plochou 500 – 5.000 ha výnosem 4,26 t/ha. Ve sklizni 2014 se stal již nosným hybridem a s výnosem 4,52 t/ha opět jedním z nejvýnosnějších (2. místo). Ročník 2015 přinesl hybridu triumfální první místo s výnosem 3,95 t/ha. Ve žních 2016 pečetí své královské postavení v praxi výnosem 3,89 t/ha. Specifický habitus INSPIRATIONu rozhodně zaujme: robustní kořen, robustní lodyhy, robustní a pevné, erektivně postavené šešule nezůstanou bez povšimnutí.

  
oelgehalt
nízký         vysoký
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
nízký         vysoký
gesundheit
nízký         vysoký
trockenstress
nízký         vysoký
regenerationf
nízký         vysoký
 

standorteignung

leichtboden
nízký         vysoký
guteboden
nízký         vysoký
schwereboden
nízký         vysoký
 

bestandesfuerung

fruesaateig
nízký         vysoký
spaetsaateig
nízký         vysoký
milchsaateig
nízký         vysoký
lowinput_eig
nízký         vysoký
spaetreife
nízký         vysoký
guellevertaeg
nízký         vysoký
maehdruschegn
nízký         vysoký
    

Ve žních 2013 hybrid poprvé zvítězil v rámci členských podniků SPZO v kategorii středních odrůd s osevní plochou 500 – 5.000 ha výnosem 4,26 t/ha. Ve sklizni 2014 se stal již nosným hybridem a s výnosem 4,52 t/ha opět jedním z nejvýnosnějších (2. místo). Ročník 2015 přinesl hybridu triumfální první místo s výnosem 3,95 t/ha. Ve žních 2016 pečetí své královské postavení v praxi výnosem 3,89 t/ha. Specifický habitus INSPIRATIONu rozhodně zaujme: robustní kořen, robustní lodyhy, robustní a pevné, erektivně postavené šešule nezůstanou bez povšimnutí.

 

Hybrid s výbornou reakcí na vyšší intenzitu pěstování. Mohutný kůlový kořen. Pro rozdílné půdně-klimatické podmínky.