ES-27 + JK

ES-27 + JK

Apsirūpinimas rapsais išlieka komplikuotas

Remiantis dabartinėmis rapsų (tiek žieminių, tiek vasarinių) 2020 m. derliaus prognozėmis 28 buvusios ES valstybėms, jis bus tik 17,1 mln. tonų, todėl vietinės aliejaus spaudyklos vis dar pasikliauja dideliu rapsų žaliavos importu. Atsižvelgiant į gerai išsivysčiusius rapsų pasėlius, šiek tiek didesni derliaus rezultatai prognozuojami, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Rumunijoje. Didesnį produkcijos augimą taip pat riboja prastesni Danijos, Švedijos ir Latvijos pasėlių įvertinimai, kur dėl sudėtingų augimo sąlygų rapsų laukai po žiemos būna silpnesni.

Šaltinis: http://www.coceral.com/web/january%202020/1011306087/list1187970814/f1.html, 23.03.2020
Čekijos Respublika

Čekijos Respublika

Kiek patikima yra prognozuoti derlių pagal šaknies kaklelio skersmenį?

Petras Baranykas (Petr Baranyk) (SPZO – Čekijos rapsų augintojų asociacija) savo pranešime 2019 m. lapkričio mėn. pabaigoje vykusiame „Hluk“ renginyje pateikė teigiamą prognozę, kad 2020 m. Čekijoje žieminių rapsų produkcija išaugs. Remdamiesi vidiniais šaknies kaklelio skersmens vertinimais, jie gali parengti pirmojo derliaus prognozę ateinančiai vasarai. Dabar augančių rapsų antžeminės dalies skersmuo yra 11,5 mm – tai yra geras pagrindas sėkmingam pasėlių augimui ir vystymuisi pavasarį, palyginti su 9,2 mm skersmeniu praėjusiais metais. Šią teoriją patvirtina COCERAL (2020 m. sausio mėn.) atlikta derliaus prognozė, pagal kurią tikimasi 3,18 t/ha derliaus 2020 m., lyginant su 3,07 t/ha 2019 m.  

Šaltinis: Petr Baranyk (SPZO), HLUK 2019, 23.03.2020
Jungtinė Karalystė

Jungtinė Karalystė

Lyginamoji analizė – pagrindinė priemonė efektyvumui didinti

Britų ūkininkų organizacija AHDB, siekdama palyginti savo ūkių ir organizacijai nepriklausančių ūkių gamybinius duomenis, sukūrė įrankį pavadinimu „Farmbench“. Neseniai atlikta aliejinių rapsų gamybos analizė JK parodė, kad 25 % geriausių augintojų pasėlių (apsaugos, trąšų ir papildomos priemonės) išlaidos buvo mažiausios. Šie ūkininkai naudojo 17% mažiau neorganinių trąšų nei ūkininkai, kurių išlaidos yra didžiausios, ir jie sutaupė 18% išlaidų augalų apsaugai. Tačiau pagrindinė varomoji jėga, siekiant geriausio pelno, yra darbo sąnaudos, nes geriausiuose ūkiuose vienam pilno užimtumo darbuotojui tenka 286 ha, o prasčiausiuose ūkiuose vienas pilno užimtumo darbuotojas dirba 190 ha.  

Šaltinis: AHDB Oilseedrape Benchmark Report 2019, Rebecca Brookes, 23.03.2020
Rusija

Rusija

Naujų veislių registracija kitam derliaus sezonui

Auganti rapsų rinka Rusijoje greičiausiai susijusi su nuolatiniu veislių tobulinimu. „Rapool“ tikslingai skatina šią plėtrą nuolat adaptuodama savo veislių asortimentą. Tiesą sakant, mes džiaugiamės žinodami, kad oficiali Rusijos valstybinė veislių komisija užregistravo 8 naujas hibridines žieminių aliejinių rapsų veisles. ATORA, KELTOR, KICKER, KUGA, LEXION, RAGNAR, TEMPTATION ir THURE yra nauji hibridai, kuriuos mes galime pasiūlyti, ir taip papildyti jau egzistuojančių veislių asortimentą Rusijoje.   

Šaltinis: RAPOOL international, 23.03.2020
Jungtinė Karalystė

Jungtinė Karalystė

Rapsai išlieka „probleminiu vaiku“

Kasmet atliekamas „Ankstyvųjų paukščių“ tyrimas (Early Bird Survey – EBS), kurį organizuoja Andersons centras, padedamas Nepriklausomų pasėlių konsultantų asociacijos (Association of Independent Crop Consultants – AICC), kurio metu įvertinami nacionalinius pasėlių pokyčiai po žiemos. Dabartinės žieminių rapsų prognozės teigia apie papildomą 38 000 ha pasėlių sumažėjimą žiemos laikotarpiu, dėl kritinių augimo sąlygų, kurias daugiausia įtakojo drėgnas ruduo ir didelė rapsinių spragių padaryta žala. Apskaičiuota, kad 2020 m. derlius bus nuimamas tik iš 361 000 ha.

Šaltinis: https://ahdb.org.uk/cereals-oilseeds/early-bird-survey, 23.03.2020
Vengrija

Vengrija

Rapsai vis dar yra pagrindinė pelninga aliejinė kultūra

Žieminiai rapsai -viena iš pagrindinių Vengrijos kultūrų. Jie auginami daugiau kaip 300 000 ha. Remdamiesi metiniais pagrindinių žemės ūkio kultūrų pelningumo rodikliais Vengrijoje (be subsidijų), kuriuos pateikia Žemės ūkio ekonomikos tyrimų institutas (AKI),  galime pripažinti, kad rapsai yra ir viena pelningiausių ūkiuose auginamų kultūrų. Paskutinės analizės duomenimis (2014 – 2018 m.) pajamos iš rapsų buvo 222 EUR/ha ir rapsai užėmė antrąją vietą po kukurūzų (saulėgrąžomis -162 EUR/ha, soja 57 EUR/ha). Vengrijos ūkininkams rapsai buvo, yra ir bus vertinga komercinė kultūra.  

Šaltinis: Agricultural Economics Research Institute (AKI) 2019, 23.03.2020