Rapsų kainos MATIF 17.01.2019

in €/t


Savaitė
Mėnuo
6 Mėnuo
VisiKainos uždarymo metu 17.01.2019 ir praėjusios dienos pokytis
Februar 2019 368,500 €
Mai 2019 370,000 €
August 2019 366,500 €
November 2019 368,750 €
Februar 2020 371,000 €
Mai 2020 374,000 €
August 2020 364,000 €
November 2020 361,000 €
Februar 2021 355,750 €
Mai 2021 355,750 €