Rapsų kainos MATIF 19.04.2018

in €/t


Savaitė
Mėnuo
6 Mėnuo
VisiKainos uždarymo metu 19.04.2018 ir praėjusios dienos pokytis
Mai 2018 343,750 €
August 2018 344,500 €
November 2018 349,250 €
Februar 2019 353,500 €
Mai 2019 354,750 €
August 2019 344,500 €
November 2019 349,750 €
Februar 2020 352,250 €
Mai 2020 355,250 €
August 2020 355,250 €