Rapsų kainos MATIF 20.01.2020

in €/t


Savaitė
Mėnuo
6 Mėnuo
VisiKainos uždarymo metu 20.01.2020 ir praėjusios dienos pokytis
Februar 2020 411,500 €
Mai 2020 408,500 €
August 2020 389,000 €
November 2020 390,250 €
Februar 2021 391,000 €
Mai 2021 392,000 €
August 2021 385,250 €
November 2021 391,250 €
Februar 2022 397,500 €
Mai 2022 406,250 €