Rapsų kainos MATIF 19.03.2018

in €/t


Savaitė
Mėnuo
6 Mėnuo
VisiKainos uždarymo metu 19.03.2018 ir praėjusios dienos pokytis
Mai 2018 346,500 €
August 2018 344,000 €
November 2018 348,500 €
Februar 2019 352,000 €
Mai 2019 353,750 €
August 2019 345,500 €
November 2019 351,250 €
Februar 2020 351,250 €
Mai 2020 355,750 €
August 2020 355,750 €