Rapsų kainos MATIF 17.07.2019

in €/t


Savaitė
Mėnuo
6 Mėnuo
VisiKainos uždarymo metu 17.07.2019 ir praėjusios dienos pokytis
August 2019 374,500 €
November 2019 375,250 €
Februar 2020 375,750 €
Mai 2020 373,750 €
August 2020 360,500 €
November 2020 365,000 €
Februar 2021 369,000 €
Mai 2021 369,250 €
August 2021 368,000 €
November 2021 368,000 €