Rapsų kainos MATIF 14.11.2018

in €/t


Savaitė
Mėnuo
6 Mėnuo
VisiKainos uždarymo metu 14.11.2018 ir praėjusios dienos pokytis
Februar 2019 376,000 €
Mai 2019 377,250 €
August 2019 370,750 €
November 2019 373,500 €
Februar 2020 374,000 €
Mai 2020 374,000 €
August 2020 367,250 €
November 2020 367,250 €
Februar 2021 367,250 €
Mai 2021 367,250 €