Rapsų kainos MATIF 17.11.2017

in €/t


Savaitė
Mėnuo
6 Mėnuo
VisiKainos uždarymo metu 17.11.2017 ir praėjusios dienos pokytis
Februar 2018 378,750 €
Mai 2018 379,750 €
August 2018 363,500 €
November 2018 366,000 €
Februar 2019 367,000 €
Mai 2019 370,000 €
August 2019 368,500 €
November 2019 369,750 €
Februar 2020 369,750 €
Mai 2020 369,750 €